Veigin borettslag ligger i landlige og barnevennlige omgivelser i Veienmarka med gangavstand til sentrum i Hønefoss (se kart). Vår nærmeste nabo er Sagatun Borettslag. Veigin Borettslag er fra 1986 og består av fire 4-mannsboliger og 73 eneboliger med tilhørende garasjer. Boligene er bygget rundt fire tun som alle har lekeplasser.

I gangavstand finnes Veien barnehageVeien skole og Veienmarka ungdomsskole. Vi har også Veien Kulturminnepark som nærmeste nabo. Gravfeltet er et av Østlandets største fra eldre jernalder og står på Norges Kulturråds liste over høyt prioriterte kulturminner.

Borettslaget er en selvstendig juridisk enhet med egne styringsorganer – generalforsamling og styre, men det har likevel en nær tilknytning til RINGBO BBL som er vår forretningsfører. Boligbyggelagets fremste oppgave er å skaffe bolig til våre medlemmer og å forvalte boligene.

Vi hører til i Ringerike kommune. Ringerike kommune ligger midt i østlandsområdet, 50 km nordvest for Oslo. Kommunen har ca 30 000 innbyggere, og er en av de største bykommunene i landet. Ringerike er som et lite Norge i miniatyr, med fjell og fjorder, daler og brede bygder, elver, vann og skog.

Styret


Styreleder
Olav Sletbakk

Styremedlemmer:
Anita Kjelland

Katrine Foray Gjerdalen

Lars Jørgensen

Morten L. Kværnstrøm

Epost til styret:
styret-veigin@outlook.com

RINGBO BBL

RINGBO BBL er boligbyggelag i kommunene Flå, Gol, Hole, Nes og Ringerike, med om lag 6300 andelseiere og 70 tilknyttede borettslag og sameier. 

Veigin Borettslag bruker RINGBO BBL som forretningsfører.